Saturday, March 10, 2012

PENGARUH AGAMA HINDU DAN BUDDHA DALAM KERAJAAN AWAL

 • Sebelum kedatangan pengaruh India, masyarakat Asia Tenggara mempunyai budayanya yang tersendiri. Contohnya mengamalkan sistem kepercayaan Animisme.


   Kepercayaan animisme dikaitkan dengan pemujaan semangat alam

 •  Mulai abad ke 3 Masihi, Asia Tenggara telah menjalin hubungan dengan India. Kesannya budaya India telah meresap masuk ke dalam corak kehidupan masyarakat Asia Tenggara, antaranya :-
 1. Kepercayaan dan agama
 2. Sistem pemerintahan beraja
 3. Kesenian dan kesusateraan 
 
 •  Budaya tersebut masih kekal pada hari ini. Contohnya, Agama Buddha yang masih diamalkan di Myanmar, Thailand, Laos, Kemboja dan Vietnam


CARA-CARA KEDATANGAN PENGARUH HINDU BUDDHA

Terdapat beberapa pendapat berkaitan kedatangan pengaruh Hindu Budda.
 • Disebar oleh golongan ksaytria @ tentera
 Dibawa oleh golongan tentera semasa menakluk negeri-negeri Asia Tenggara

 • Disebar oleh golongan pedagang
 Asia Tenggara telah menjalin hubungan perdagangan dengan India sebelum abad ke 5 masihi lagi.
India ingin mendapatkan logam emas di Asia Tenggara. Sebelum ini India mendapatkan bekalan emas di Rom. Namun ekoran bekalan emas yang semakin berkurangan di Rom, Maharaja Vespian menghentikan perdagangan emas pada India.

 • Disebar oleh golongan Brahmin

Golongan Brahmin merupakan golongan atasan di India yang mempunyai ilmu pengetahuan khususnya dalam aspek keagamaan.


 • Mengambil budaya India yang menarik sahaja dan diadaptasikan ke dalam budaya masyarakat Asia Tenggara.
 •  Contohnya, jumpaan seni arca kasar yang mempunyai langgam berciri Asia Tenggara di Srivijaya iaitu arca dengan ikatan tali kulit harimau
 •  Berdasarkan beberapa pendapat di atas, kebanyakkan sejarawan bersetuju dengan  pendapat yang ke empat.
 
 •   Proses pengambilan budaya India oleh pemerintah tempatan di Asia Tenggara adalah berbeza-beza.
        -  Contohnya :
 • Kedah Tua - Buddha
 • Dieng, Indonesia - Hindu
 • Takuapa & Pulau Bangka - Hindu Vishnu
 • Sumatera dan Jawa - Buddha Mahayana.

Angkor ialah nama yang digunakan untuk merujuk kepada suatu kawasan di Kemboja yang merupakan pusat pemerintahan empayar Khmer yang berkuasa di antara abad ke-9 dan abad ke-15 Masihi. Kerajaan Angkor menerima pengaruh Hindu-Buddha.


1 comment:

Anonymous said...

Awesome..!!!