Friday, July 20, 2012

Contoh kertas kerja program lawatan

KERTAS KERJA LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE MUZIUM NEGARA


1.0       PENDAHULUAN
Sejarah merupakan jati diri bangsa yang perlu dipelihara dan dipertahankan daripada generasi ke generasi. Kesedaran terhadap peri pentingnya mengetahui dan menghargai sejarah bangsa perlu dipupuk dan dan ditanamkan dalam diri generasi muda terutamanya golongan pelajar.Menyedari hakikat kepentingan celik sejarah dan sedar sejarah di kalangan pelajar dewasa ini maka Panitia Sejarah SMK Bandar Baru Serting berhasrat menganjurkan lawatan sambil belajar ke Muzium Negara.

2.0              OBJEKTIF
2.1     Menyedarkan pelajar tentang pentingnya mempelajari subjek sejarah
2.2     Memperkayakan pengetahuan pelajar tentang sejarah bangsa melalui lawatan
    ke Muzium Negara
2.3     Memupuk semangat jati diri dan cinta akan bangsa, negara dan agama.
2.4  Sebagai wahana mewujudkan pelajar berharmoni dan mempunyai keperibadian yang tinggi untuk memelihara dan mengekalkan warisan Negara.

3.0       ANJURAN
Panitian Sejarah SMK Bandar Baru Serting

4.0       TARIKH
11 Jun 2012 ( Isnin )

5.0       PENYERTAAN
Seramai 38 orang murid akan mengikuti lawatan ini dengan kebenaran ibu bapa/ penjaga. Seramai 6 orang guru akan mengawasi sepanjang program lawatan ini berjalan. 


6.0       YURAN LAWATAN
RM 30

7.0       STRUKTUR ORGANISASI
Pengerusi                :          Pn Hajah Norhayati Bt Mat Nor
Naib Pengerusi       :          Pn Zainon Bt  Idris
Setiausaha               :          En Arief Azahari Bin Abd Razak
AJK Pelaksana       :          1. Cik Hernawati Bt Amir
                                          2. Cik Nur Syuhada Bt Abdul Rahim
                                          3. En Khairul Azizi Bin Ahmad
                                          4. En. Kamsidi Bin Salbani
                                          5. Cik Farah Alia Bt Abdullah

8.0        ANGGARAN PENDAPATAN/ PERBELANJAAN

PENDAPATAN
8.1  Yuran penyertaan pelajar                               RM 30 X 44 = RM 1320.00
8.2   Sumbangan sekolah                                                               RM   100.00
8.3   Sumbangan PIBG                                                                  RM    100.00
                                                           Jumlah                                       RM 1520.00    


     PERBELANJAAN
8.3   Sarapan / minum petang :
a                                Roti                                                 RM 1.30 X 44 X 2 = RM 114.40
                       Air Mineral                                     RM 1.00 X 44 X 2 = RM   88.00
8.4  Bayaran pengangkutan                                                       RM 800.00
8.5  Makan Tengahari                              RM 11.76 X 44    =   RM 517.60
              Jumlah                                                                              RM 1520.00  


9.0         TENTATIF PROGRAM LAWATAN


Masa

Aktiviti

7.30 pagi
8.00 pagi
9.00 pagi
11.00 pagi
1.30 tengahari
2.30 petang
3.00 petang
5.30 petang

-          Berkumpul di sekolah / pendaftaran
-          Bersedia untuk bertolak ke Muzium Negara
-          Rehat dan sarapan pagi
-          Tiba dan melawat di sekitar Muzium Negara
-          Makan tengaha hari / solat
-          Berkumpul semula
-          Bertolak balik ke Jempol
-          Tiba di SMKBBS

10.0     PENUTUP
Lawatan sambil belajar ini diharapkan akan dapat mencapai objektifnya dan menyuntik semangat akan pentingnya sejarah dalam kehidupan dewasa ini sebagai panduan untuk masa akan datang. Pihak kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program lawatan ini . Sokongan idea, material dan moral semua pihak amat dialu-alukanDisediakan oleh,

……………………………
En. Arief Zahari Bt  Abd Razak
Setiausaha
Lawatan Sambil Belajar ke Muzium Negara

No comments: